Het educatief centrum, de basis van het project, bevindt zich in het Mayadorp El Corozal. El Corozal ligt in het noord westen van Guatemala in het departement Peten. De activiteiten van het project richten zich op een twintigtal dorpen in de omgeving van El Corozal. De bewoners in het projectgebied zijn over het algemeen van Maya-afkomst. Maya’s hebben in Guatemala een achtergestelde positie en hoewel ongeveer de helft van de bevolking uit Maya’s bestaat hebben deze vrijwel geen economische of politieke invloed. 70% van de Mayakinderen is chronisch ondervoed en meer dan de helft van de Mayavrouwen is analfabeet.

Met enige regelmaat zijn er nationale stakingen van onderwijzers die soms maanden duren.

Het onderwijs in Guatemala is van een zeer laag niveau en met name in rurale gebieden zoals het projectgebied. Onderwijzers zijn vaak niet erg gemotiveerd en laten de leerlingen vooral overschrijven van het bord. De meeste bewoners zijn afhankelijk van de landbouw. Door niet duurzaam landgebruik is vrijwel al het bos in de omgeving van de dorpen verdwenen. Omdat de bevolking afhankelijk is van het bos voor onder andere brandhout en bouwmaterialen wordt door de verregaande ontbossing de armoede verder verdiept.

Flora en fauna

Het departement Peten is het grootste departement in Guatemala en heeft ongeveer de oppervlakte van Nederland. Vijftig jaar geleden was het departement nog vrijwel geheel bebost, maar ondertussen is het grootste deel van het bos verdwenen. In het noorden van de Peten bevindt zich het enorme Maya Biosfeer Reservaat met een oppervlakte ter grootte van de helft van Nederland. De beschermde status is vooral symbolisch en inmiddels is het bos in de bufferzone grotendeels verdwenen. Ook in de nationale parken is veel bos verdwenen. Zo is in het Nationaal Park Sierra de Lacandon dat zich ten zuiden bevindt van het educatief centrum ongeveer de helft van het bos verdwenen en bevinden zich in het zuiden van het park enorme (illegale) veehouderijen. Ondanks de ontbossing is er met name rond de noordelijke grens met Mexico en Belize nog relatief veel bos over omdat dit gebied nog nauwelijks ontsloten wordt door wegen.

 Er leven in het gebied vijf katachtigen: de jaguar, poema, ocelot, jagoeroendi en margay.

In deze ongerepte bossen leven onder andere jaguars, poema’s, tapirs, brul- en slingerapen, ara’s, toekans en tal van andere zoogdieren, vogels en vooral heel veel insecten. In de kleine bosfragmenten zijn ook vaak nog relatief veel dieren te vinden. Zo leeft in het bos op het terrein van het educatief centrum een groep met uitsterven bedreigde Guatemala brulapen en daarnaast  ook vele  vogelsoorten zoals papegaaien, kolibries en spechten.

Mayacultuur

Het noorden van Guatemala was voorheen het hart van de oude Mayabeschaving. De piramides van de oude Mayastad El Mirador behoren tot de grootste ter wereld. Tikal was rond 700 na Christus een van de grootste en mooiste steden ter wereld. Deze oude Mayastad wordt ook regelmatig bezocht door projectwerknemers met schoolkinderen in het kader van een educatieve schoolreis. Er zijn in Guatemala verschillende groepen Maya’s met een eigen taal en klederdracht.

In Guatemala worden 23 verschillende Mayatalen gesproken.

In het projectgebied wonen vooral veel Kekchi Maya’s. De cultuur van de Maya’s staat onder grote druk en nog maar weinig Kekchi Maya’s dragen hun traditionele klederdracht. In El Corozal wordt nog wel met regelmaat de traditionele hertendans opgevoerd. De Mayaklederdracht behoort tot de mooiste en met kleurrijkste ter wereld, maar dreigt helaas langzaam te verdwijnen. In het zuiden van Guatemala zijn overigens nog veel dorpen waar vrijwel geheel de vrouwelijke bevolking de traditionele klederdracht draagt en meisjes nog van hun moeder leren deze te weven met behulp van een heupweefgetouw.