Stichting Guacamaya

Missie

Stichting Guacamaya zet zich in om Mayakinderen en de natuur in Guatemala een toekomst te geven. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door het onderwijsniveau te verhogen en duurzaam landgebruik te bevorderen.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting Guacamaya wordt gevormd door:

  • Esther van Zutphen, voorzitter
  • Peter de Groot, penningmeester/secretaris
  • Hilda Garcia Lopez, lid

De bestuursleden van de Stichting Guacamaya worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Michael de Groot, die het project in Guatemala heeft opgezet, wordt betaald op projectbasis voor het ontwikkelen van onderwijsmaterialen.  Daarnaast zijn er in Guatemala verschillende werknemers (fulltime en parttime) actief in het centrum.  

Geschiedenis

In 1992 studeerde Michael de Groot als econoom af op het onderwerp “duurzame exploitatie van het tropisch bos”. Na bezoeken aan Guatemala in 1994 en 1995 wilde hij zijn ideeën in dat land ten uitvoer brengen. Een interview in de Telegraaf over zijn droom het Guatemalteekse regenwoud te gaan redden zorgde voor aandacht in de media. De oprichting van de Stichting Guacamaya door Michael en enkele van zijn vrienden bood de mogelijkheid om op formele wijze fondsen in te zamelen voor het project in Guatemala. Met een bescheiden kapitaal van ongeveer 10.000 euro ging Michael in de zomer van 1996 aan de slag. Het project richtte zich aanvankelijk op de problematiek rond de ontbossing. Door de complexiteit van dit onderwerp verlegde de aandacht van het project zich gaandeweg van duurzame exploitatie van het tropisch bos naar duurzame landbouw en armoedevermindering. Na in verschillende dorpen op projectmatige wijze onder meer schooltuinen te hebben opgezet, vestigde Michael zich in 1998 in het Maya dorp El Corozal. Hier zette hij samen met Juan Tzalam een educatief centrum op. Daarnaast werd een aantal kleinschalige projecten opgezet. In 1999 trouwde Michael met Hilda, een Guatemalteekse vrouw. Een jaar later werd hun dochter Esmeralda geboren. In verband met de toekomstmogelijkheden van hun dochter besloten Michael en Hilda in 2002 naar Nederland te emigreren. Het beheer van het educatieve centrum werd overgedragen aan Juan Tzalam. Michael zet zijn eerdere werk nu samen met zijn vrouw en de Stichting Guacamaya voort vanuit Nederland.

Beleidsplan

Het lesprogramma ‘Juanito en Maria planten een eigen bos’ is het meest succesvolle programma van de Stichting Guacamaya. Kinderen reageren enthousiast op het programma en daarnaast zijn onderwijzers ook erg positief over dit lesprogramma.  De verdere verspreiding van dit lesprogramma is dan ook de kernactiviteit van de Stichting Guacamaya en we hopen steeds meer kinderen te betrekken bij het lesprogramma en te helpen met het planten van een eigen bos. Het lesprogramma ‘de moeder van Juanito en Maria is ziek’, dat erop gericht is kinderen te helpen met het opzetten van een kippentuin, is ook succesvol, maar door de meer gecompliceerde inhoud van de lessen is dit programma minder geschikt voor het basisonderwijs. Wij willen dit programma ook verder gaan verspreiden evenals de inmiddels nieuwe lesprogramma’s die ontwikkeld zijn volgens hetzelfde concept. Er wordt inmiddels ook een kinderkrant uitgegeven.  Met name Mayakinderen kunnen zelfs in groep 7-8 nog niet goed lezen en dit heeft vanzelfsprekend een negatieve weerslag op de schoolprestaties. Een bijna totaal gebrek aan populaire leesstof voor kinderen is een belangrijke oorzaak voor de slechte leesprestaties. Een kinderkrant met leuke verhaaltjes over de inmiddels populaire figuren Juanito en Maria, aangevuld met door kinderen zelf geschreven verhaaltjes (en zelfgemaakte tekeningen), kan een instrument zijn om kinderen meer te laten lezen en hen ook te stimuleren om voor te lezen voor jongere broertjes en zusjes. De kinderkrant kan daarmee ook een verbindend element vormen tussen de verschillende lesprogramma’s. Er wordt zo gewerkt aan een min of meer doorlopend lesprogramma van de kleuters tot aan de middelbare school over de natuur en hoe duurzaam landgebruik en herbebossing uiteindelijk de betrokken kinderen meer mogelijkheden geven de toekomst positief vorm te geven. Naast deze onderwijsprogramma’s willen wij ook jongeren blijven helpen met het geven van cursussen over het gebruik van bamboe. Tevens willen wij (Maya)vrouwen blijven helpen met activiteiten om de productiviteit van de pluimveehouderij en de groentetuin te vergroten. De belangrijkste doelstelling van beide activiteiten is vrouwen de mogelijkheid geven de basismaaltijd van tortilla’s met bonen te verrijken met kip, ei en/of groenten en hiermee de ondervoeding van de kinderen te verminderen of te elimineren (zo’n 70% van de Mayakinderen in Guatemala is ondervoed).  

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012