De Stichting Guacamaya is sinds 1996 werkzaam in Guatemala en richt zich met name op het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van Mayakinderen. De stichting heeft verschillende onderwijsprogramma’s ontwikkeld die het lokale onderwijs uitdagender en betekenisvoller maken en daarnaast worden de kinderen in staat gesteld het geleerde ook in de praktijk te brengen. De stichting ondersteunt een educatief centrum in het Mayadorp El Corozal waar de meeste activiteiten worden georganiseerd. Op het terrein van het centrum bevindt zich ook een mooi stukje bos, het laatste stukje bos in de omgeving van het dorp.

De verregaande ontbossing in het werkgebied zorgt voor een verdere verdieping van de armoede van de lokale bewoners. De meeste onderwijsprogramma’s richten zich op het helpen van kinderen met het planten van een eigen bos zoals het lesprogramma: Juanito en Maria planten een eigen bos. Het programma bestaat uit een boekje met 9 verhaaltjes over de Mayakinderen Juanito en Maria die een eigen bos planten en welk een positieve invloed dit bos heeft op de verloop van hun verdere leven. Na afloop van het programma krijgen de kinderen boompjes en bamboe om net als Juanito en Maria een eigen bos te planten. Er zijn inmiddels verschillende lesprogramma’s ontwikkeld over het bos waarbij ook aandacht wordt gegeven aan met uitsterven bedreigde dieren zoals de Guatemala brulaap en de rode ara.

In de onderwijsprogramma’s wordt veel aandacht gegeven aan de teelt en gebruik van bamboe. Verschillende jongeren maken inmiddels al gebruik van zelf geproduceerde bamboe. Er is ook een programma dat kinderen helpt met het opzetten van een groentetuin. De verschillende projectactiviteiten vullen elkaar goed aan. Zo zijn Mirna en haar broer Walter met succes bij verschillende activiteiten betrokken. De uitgave van een lokale kinderkrant vormt een additioneel verbindend element tussen verschillende projectactiviteiten en verbetert daarnaast het leesniveau van de kinderen die de krant met veel plezier lezen.

De Stichting Guacamaya helpt ook (Maya)vrouwen. Zij worden geholpen met het opzetten van groentetuinen en het productiever maken van de pluimveehouderij. Vrouwen worden onder andere geholpen met het opzetten van deugdelijke kippenhokken en het houden van eenden. Hierdoor wordt de ondervoeding verminderd en resteert mogelijk ook een eigen inkomen voor de betrokken vrouwen.

De Stichting Guacamaya werkt samen met verschillende lokale partners. Zo is in 2014 is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen met een Hbo-opleiding waarbij een groep studentes tijdens een schoolproject een aantal families met succes heeft geholpen met het opzetten van een familietuin. Deze activiteit heeft in 2015 een vervolg gekregen en o.a. Martha heeft zich bijzonder ingezet. Dit project wordt inmiddels met meer scholen ook uitgevoerd in de armste buurten van enkele steden in de regio. Er is erg veel interesse voor de verschillende programma’s en in samenwerking met de vereniging Tz’unun, onze uitvoerende partner, en andere partners zoals de departementale afdeling van het Ministerie van Landbouw worden steeds meer scholen bij de programma’s betrokken. Zoals een school in de directe omgeving van het grootste nog aangesloten bos van Guatemala en een school grenzend aan een nevelbos.

Het organiseren van festivals in samenwerking met verschillende scholen is ook een mooi middel om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de stichting en daarnaast getalenteerde kinderen een podium te geven om te stralen en al hun kunnen te laten zien. Dit festival is georganiseerd op het terrein van een scholengemeenschap en dit festival werd georganiseerd in El Corozal.

Er is inmiddels ook interesse vanuit andere landen voor het werk van de Stichting Guacamaya. Zo heeft Michael in 2015 les gegeven op scholen in Nicaragua.