Achtergrondsituatie

Het onderwijsniveau in Guatemala is bijzonder laag. Volgens studies van Unicef is op het Amerikaanse continent alleen in Haïti het onderwijs slechter dan in Guatemala. In de grote steden hebben scholen over het algemeen meer voorzieningen en is er meer controle op onderwijzers waardoor het onderwijsniveau daar hoger is dan op het platteland. In veel Mayadorpen kan nauwelijks van onderwijs gesproken worden. Onderwijzers komen vaak dagenlang niet naar school en als zij wel aanwezig zijn laten zij de kinderen vooral overschrijven van het bord. Het lage onderwijsniveau is niet alleen de schuld van niet gemotiveerde onderwijzers. Er is vaak ook een gebrek aan deugdelijk onderwijsmateriaal waardoor het voor onderwijzers ook moeilijk is om goed les te geven. Daarnaast ontbreek het de school ook vaak aan voorzieningen. Bijvoorbeeld een gebrek aan leslokalen en/of de afwezigheid van deugdelijke toiletten.

Wat doen wij?

De Stichting Guacamaya probeert op een integrale wijze het onderwijsniveau te vergroten. De belangrijkste activiteit is het ontwikkelen en verspreiden van verschillende onderwijsprogramma’s. Hierdoor wordt onderwijs leuker en betekenisvoller voor de leerlingen en daarnaast krijgen onderwijzers hiermee mooie onderwijsmaterialen in handen waardoor het voor hen ook gemakkelijker wordt om goed onderwijs te geven. Zo worden onderwijzers bijvoorbeeld ook geholpen met teken- en knutselmaterialen om leuke doe-activiteiten te organiseren voor de leerlingen.

De Stichting Guacamaya heeft ook een kinderkrant gepubliceerd. In de krant kunnen kinderen lezen over de belevenissen van Juanito en Maria en ook over de avonturen van Pancho de brulaap. De krant wordt verder aangevuld met verhalen en tekeningen die door kinderen zijn gemaakt. Veel, met name Mayakinderen, kunnen door uiteenlopende oorzaken zelfs in groep 7 nog niet goed lezen wat natuurlijk ten koste gaat van de schoolprestaties. De kinderkrant is een waardevol middel om de leesvaardigheden van kinderen te vergroten en tevens aandacht te geven aan de verschillende projectactiviteiten. Daarnaast worden in samenwerking met onderwijzers ook schoolreisjes georganiseerd naar het educatief centrum. Onderwijzers worden door deze hulp ook gemotiveerder wat weer een positief effect heeft op de andere lessen die zij geven. Er worden ook verschillende activiteiten georganiseerd voor PABO-studenten waarbij de nadruk ligt op het geven van betekenisvol onderwijs aan (Maya)kinderen, zoals een les over vlinders.

De stichting organiseert ook festivals voor scholen in het centrum waarbij groepen leerlingen een object presenteren dat zij hebben gemaakt van vuilnis, een teken- en zangwedstrijd wordt georganiseerd en daarnaast een groep leerlingen ook een traditionele dans opvoeren. De scholengemeenschap Fagioli heeft ook een mooi festival met de natuur als thema georganiseerd. Natuur en cultuur zijn dus de thema’s van deze uitwisselingen. Talentvolle kinderen krijgen de kans om op de voorgrond te treden en hun talent te tonen aan een groot publiek. Ondernemende onderwijzers waarderen het zeer om mee te kunnen doen aan deze uitwisselingen omdat het voor hun ook een mooie kans is om de kinderen te stimuleren al hun talent aan te spreken. Op deze manier heeft de Stichting Guacamaya ook een vogelfestival georganiseerd op een koffieplantage. Dit filmpje over de vijftienjarige Sheyli laat zien hoe talentvolle jongeren op verschillende manieren bij het project betrokken worden.

Verschillende scholen zijn daarnaast geholpen met een extra klaslokaal, composttoiletten en een deugdelijke keuken voor de bereiding van de schoolmaaltijd. De verschillende activiteiten zijn ook toegankelijk voor andere jeugdgroepen. Zo wordt er nu ook samengewerkt met enkele kerkelijke jeugdgroepen.