Centrum

Het educatieve centrum in het Mayadorp El Corozal is de basis van het project. Het centrum bevindt zich op een terrein van 10 hectaren. De helft van het terrein bestaat uit natuurlijk bos dat wordt ontsloten door verschillende wandelpaden. De andere helft van het terrein bestaat grotendeels uit verschillende landbosbouwsystemen bestaande uit o.a. 10 soorten bamboe en vele verschillende vruchtbomen. Daarnaast zijn er verschillende groentetuinen, worden er kippen, eenden en ganzen gehouden, en zijn er ook visvijvers. Er is tevens een ‘wilde’ vlindertuin die vele honderden vlinders aantrekt. Een klein cluster van gebouwen bestaat uit een werkplaats, twee musea, een ruimte voor presentaties en twee huizen waar bezoekers kunnen overnachten.

 

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Guacamaya zijn vooral gericht op (Maya)kinderen en iets mindere mate (Maya)vrouwen. De belangrijkste activiteiten zijn gericht op het verbeteren van het onderwijs door de ontwikkeling van verschillende uitdagende onderwijsprogramma’s. Kinderen en onderwijzers die bij deze programma’s betrokken zijn brengen doorgaans een bezoek aan het educatief centrum. Zo is een lesprogramma gericht op het helpen van kinderen met het planten van een eigen bos. Kinderen die het centrum bezoeken kunnen op het terrein de verschillende bomen zien die zij gaan planten en wat de gebruiksmogelijkheden zijn. Zij planten ook bamboe, voor veel kinderen een onbekend gewas. Op het terrein zien zij niet alleen enorme bamboeplanten, maar ook een huis, meubels en een kippenhok van bamboe. Hierdoor worden zij gemotiveerd om goed voor hun bamboeplant te zorgen. Kinderen leren als onderdeel van het lesprogramma over groenten en kippen in het centrum ook een klein kippenhokje van bamboe te maken. Er zijn ook verschillende activiteiten gericht op vrouwen. Vrouwen worden geholpen met het opzetten van een groentetuin, het bouwen van een kippenhok en kunnen tegen een gereduceerd prijs ook een brandhout besparend fornuis kopen. Als onderdeel van deze activiteiten volgen zij doorgaans een kleine, vooral praktische cursus in het educatief centrum.